Publicades les bases de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes 2021

30-Abril-2021
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de demà 30 d’abril de 2021 fins 31 de maig de 2021 (ambdos inclosos)

S’han publicat les bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx 2021.

Es podrá presentar la documentació de la següent manera:

TELEMÀTICAMENT:  a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Andratx pel seu tràmit específic CLICK AQUÍ seu electrònica. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin. (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques)

PRESENCIALMENT (només per a persones físiques):  Al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament d’Andratx obligatòriament amb cita prèvia CLICK AQUI CITA PRÈVIA REGISTRE GRAL (de 08:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Per a més informació consultau les bases de la convocatòria al document adjunt.