Procediment d'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora per la identificació i retolació de vies públiques, finques i locals

09-Setembre-2021

Des del departament de Patrimoni, convidam als ciutadans/as, organitzacions i associacions a participar en el procediment d'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora per la identificació i retolació de vies públiques, finques i locals.

Un dels objectius, entre d'altres, és l'establiment de tràmits nous per a la retolació o creació de plaques per a camins rurals.

Més informació en el següent enllaç:

https://andratx.cat/ca/consulta-publica-previa