PRESENTACIÓ CANDIDATURES A MADONA 2022

27-Maig-2022

Requisits:madones 2021

- Tenir més de 16 anys

- Participar en els actes següents:

  • Presentació de ses Madones el dia 28 de juny

  • Participar en la Convidada el dia 26 de juliol

  • Participació en la recollida de Madones, lectura del sermó i ballada dels tres boleros (amb el seu obrer) del dia 2 d'agost


-Disposar del vestit adequat per participar de la festa (es podrà sol·licitar assessorament a l'agrupació Aires d'Andratx)

Ses candidates hauran de presentar via correu electrònic a cultura@andratx.cat la seva candidatura abans de dia 17 de juny 2022 amb les següents dades:

  • Nom i Llinatge de la candidata

  • Nom i llinatge del seu obrer

  • Nom i llinatge del seu pagès (en cas de tenir)

  • Telèfon de contacte

  • Domicili de la recollida de la Madona el dia 2 d'agost