L’Ajuntament augmenta l'oferta de cites diàries per a obtenir certificats d'empadronament, de viatge, de convivència i digitals

18-Novembre-2022

L'Ajuntament d'Andratx ha augmentat l'oferta de cites diàries per a obtenir certificats d'empadronament, de viatge, de convivència i digitals per donar sortida a l'elevada demanda durant els passats dies per mor de la sol·licitud de les ajudes econòmiques del Consell de Mallorca i la tramitació de les prestacions de l'atur.

Així, l'Ajuntament ha passat d'oferir 11 cites diàries a 24 amb una freqüència d'un certificat expedit cada 10 minuts des de les 8:30 h fins les 13:30 h pel que fa als certificats d'empadronament, de viatge i de convivència.

A més, per solucionar la demanda de certificats digitals s'ha passat d'oferir 7 cites diàries de 12 h a 13 h a 21 cites diàries de les 11:45 h a les 13:30 h amb una freqüència d'una validació cada 5 minuts.

Pel que fa a les cites per empadronar-se o fer un canvi de domicili, donat que és un tràmit llarg que requereix entre 30 i 45 minuts i que només pot tramitar-ho una persona compartida del departament d'estadística i el SAC, s'ofereixen 3 cites diàries.

Tot i això, el Consistori andritxol no ha deixat d'atendre les persones que s'han personat a les dependències municipals sol·licitant un d'aquests documents al·legant un motiu d'urgència.