ESCOLA D'ESTIU 2021

17-Juny-2021

El proper dilluns 21 de juny de 2021 s'obre el termini d'inscripció a l'escola d'estiu 2021.

Inici de l'escola d'estiu dilluns, 5 de juliol de 2021

La documentació a aportar és la següent:

  • DNI pare/mare/tutor-a
  • Assegurança mèdica o targeta sanitària del nin-a
  • Fotografia carnet del nin-a

Es podrá presentar la documentació de la següent manera:

TELEMÀTICAMENT:  a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Andratx pel seu tràmit específic PULSI AQUÍ tràmit electrònic i informació Escola d'Estiu 2021. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin. (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques).

PRESENCIALMENT (només per a persones físiques): Al Servei d'Atenció Ciutadana - SAC ( Avda de la Cúria, 1) obligatòriament amb cita prèvia PULSI AQUÍ CITA PRÈVIA ESCOLA D'ESTIU 2021 (de 08:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

FORMES DE PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ:

  • En el cas del tràmit telemàtic s'enviarà l'autoliquidació per la seu electrònica.
  • En el cas del tràmit presencial es pot pagar directament al SAC amb targeta bancària o al banc.

El justificant de pagament s'ha de presentar a l'escola d'estiu el primer dia.

***NOTA IMPORTANT: Han de portar la documentació emplenada el dia de la cita sol·licitada. Si necessiten els formularis en paper els poden recollir amb antel·lació al dia de la cita  al Servei d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament o els poden imprimir en els tràmits telemàtics de la seu electrònica indicats.