CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PROFESSORS ESCOLA DE MUSICA (ESPECIALITAT PERCUSSIÓ I DANSA).

05-Setembre-2021

Obert el termini de presentació d'aspirants per a la convocatòria del procés selectiu de professors escola de música, especialitat percussió i dansa.
Període de presentació del 5 al 17 de setembre de 2021, tots dos inclusivament.