Acta de les reclamacions en els merits del proces selectiu Tècnic Medi Ambient

15-Juliol-2021

Acta de les reclamacions en els merits del proces selectiu Tècnic Medi Ambient de 14/07/2021

Podeu consultar-lo en el següent enllaç: https://andratx.sedelectronica.es/transparency/02528525-83d6-4da2-bbc7-b619622a2cd7/