PLE

És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per el batle i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple es realitzarà sessions ordinàries com a mínim, una vegada al mes a excepció del mes d’agost i de desembre. Ordinàriament el lloc de realització de les sessions és a la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx. Últim dijous de cada mes a les 18:00 h. Els plens extraordinaris es realitzaran per al dematí.

El Govern està format pels grups municipals del Partit Socialiste de les Illes Balears (PSIB-PSOE) (4 regidors/es), Més per Mallorca (MÉS) (3 regidors/es) i Proposta per les Illes (PI) (3 regidors/es). L'alcalde és Antoni Mir Salvà (PSIB -PSOE).

L'Oposició està formada per Partit Popular (PP) (5 regidors/es), Unidas Podem (UP) (1 regidor/a) i Ciutadans (Cs) (1 regidor/a).

Convocatòria i ordre del dia

El Ple es reuneix per convocatòria del batle. Juntament amb la convocatòria es tramet a tots els regidors i regidores l’ordre del dia, que és elaborat per el batle tenint en compte les propostes de:

  • Les comissions informatives
  • La Junta de Portaveus
  • Els grups municipals
  • Els regidors i regidores

Més informació sobre el Ple a la Videoteca Andratx (Link: https://videoteca.andratx.net)