Urbanisme

Aquesta areà s’encarrega de la gestió urbanística del municipi, tant pel que fa la planifiació urbanística mitjantçant les normes subsidiàries de planejament i el seu desenvolupament, com amb la tramitació de les llicències urbanístiques, emissió de certificats i disciplines urbanístiques.

Competències

 • Ordenació i gestió del territori, planejament urbanístic i gestió integral de plans municipals i àrees de rehabilitació integrades.
 • Tramitació de les llicències urbanístiques regulades per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Vigilància i control de les obres particulars. Disciplina urbanística.
 • Llicències d'activitats i expedients sancionadors en matèria dactivitats.
 • Emissió de certificats urbanístics.

Serveis municipals

 • Llicències.
 • Certificats.

Consultes a Urbanisme

Consultes breus o puntuals sobre la normativa urbanística municipal - Municipi d'Andratx

Servei de consultes telefòniques sobre la normativa urbanística municipal, tots els divendres de 12:00h a 14:00h (971628013). Aquest servei ha estat creat per atendre qüestions relacionades amb la normativa urbanística municipal (Andratx) que es puguin presentar tant a professionals com a particulars de caràcter breu i puntual (max. 5 min). Per poder garantir la viabilitat del servei, no s'atendran consultes telefòniques fora de l'horari establert.

Consultes complexes o d'especial atenció

Per a consultes complexes o que necessitin una atenció especial, hauran de sol·licitar una cita presencial amb un tècnic, mitjançant el sistema de cita prèvia (https://citaprevia.encolate.es/aytoandratx/reservation).

Consultes d'expedients de llicencies d'obra -en tramitació- sense cita prèvia:

Podran acudir  a Urbanisme (Planta 2) a consultar l'estat de tramitació d'expedients de llicències d'obra, en el seguent horari: Dimarts i Dijous de 10:00h a 12:00h.

Informació addicional

Per tal de seguir amb la tramitació de qualsevol certificat, es necessari el justificant del pagament de les taxes corresponents.

Normativa

flecha  Portal NNSS 2007

flecha  LUIB - Reglament general de la LOUS per a l'illa de Mallorca

Horari de treball de les màquines picadores

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears

Horari: De dilluns a divendres - de 8:30 a 13:30 hores

Organigrama:

Departament d'Urbanisme

 •     Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 110
 •     Correu electrònic: urbanisme@andratx.cat

Angel Hoyos Vich – Regidor de las áreas de Urbanismo y Licencias de Actividades

 • Telèfon: 971 62 80 00 
 • Correu electrònic: ahoyos@andratx.cat

Catalina Terrassa Crespi – Jefe del Área de Urbanismo

 • Correu electrònic: cterrassa@andratx.cat

Documents adjunts:

pdf-icon-pq  Fichas de gestión urbanistica

pdf-icon-pq  Fichas de Gestión Urbanística - Subsanación de deficiéncias

pdf-icon-pq  Fichas planeamiento