Unitat de Contractació Administrativa

D'acord amb l'establert, aquesta unitat té com a objectiu fonamental la gestió de la contractació administrativa de l'Ajuntament d'Andratx, conforme als principis de legalitat, eficàcia, eficiència, equitat i transparència, dins del marc establert, es persegueix com a meta assegurar l'eficàcia de la tramitació dels expedients de contractació, eliminant errors tant de procediment com d'informació, millorant els sistemes de relació i coordinació entre els diferents departaments implicats en ella.

Competències

En matèria de contractació del sector públic.

Serveis municipals

L'assoliment d'aquest objectiu fonamental les funcions que en ella es desenvolupen són:

 • Assegurar la legalitat de la contractació de les obres, subministrament i serveis, concessions de servei i concessions d'obres segons l'estipulat per a cada tipus de contracte en la normativa contractual en vigor.
 • Suport tècnic als diferents departaments de l'Ajuntament.
 • Ajudar en tot moment a l'administrat per aclarir i facilitar la presentació de la documentació administrativa.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h.

Organigrama:

Ruth Mateu Vinent - Regidora delegada de Contractació

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 269
 • Correu electrònic: rmateu@andratx.cat

Maria Antonia Moll Miquel - Cap de l'unitat administrativa de Contractació

 •  Telèfon: 971 62 80 11
 •  Correu electrònic: contractacio@andratx.cat

Maria Vidal Salvà - Tècnic de Contractació

 •  Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 206
 •  Correu electrònic: mvidal@andratx.cat

Carles Esteva Ferragut - Tècnic de Contractació

 •  Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 207
 •  Correu electrònic: cesteva@andratx.cat

Catalina Roca - Administrativa

 •  Telèfon: 971 62 80 11
 •  Correu electrònic: catyroca@andratx.cat

Enllaços:

enlazar  Instància general

enlazar  PERFIL DEL CONTRACTANT. Plataforma de Contractació del Sector Públic

enlazar  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)