Serveis Comunitaris

El departament de Serveis Comunitaris es caracteritza per la diversitat de temàtiques abordades, tenint com a objectiu la tramitació de guals, trànsit urbà, transports, ocupació de la via pública, cementiris, mercats, llicències de taxi, targetes i reserves d'estacionament per a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

Competències

 • Llicència nova de gual.
 • Duplicat de placa de gual.
 • Incidències en la via pública.
 • Senyalització i instal·lació d'elements relacionats amb la seguretat viària.
 • Targeta ciutadana de Palma.
 • Targeta Intermodal.
 • Ocupació de la via pública per filmacions i reportatges fotogràfics.
 • Ocupació de la via pública amb taules i cadires, expositors, tendals, marquesines i altres elements.
 • Ocupació de la via pública amb motiu de fires i festivitats.
 • Inhumacions o dipòsit de cendres en cementiris municipals.
 • Inhumacions judicials.
 • Neteja per inhumació.
 • Títols de sepultura.
 • Trànsit en cementiris municipals.
 • Transmissió de drets funeraris.
 • Trasllats de restes o cendres.
 • Altes mercat Andratx.
 • Altes mercat s'Arracó.
 • Renovacions mercat Andratx.
 • Renovacions mercat s'Arracó.
 • Canvi de titularitat de la llicència de taxi.
 • Conductor assalariat de llicència de taxi.
 • Substitució de vehicle de llicència de taxi.
 • Targeta d'estacionament per a persones amb problemes de mobilitat reduïda.
 • Reserva d'estacionament per a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

Serveis municipals

 • Punt d'atenció al ciutadà en relació a les temàtiques de la seva competència.

Informació addicional

El departament de Serveis Comunitaris de l'Ajuntament d'Andratx està situat a la planta baixa del mateix.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: De dilluns a divendres - de 8:30 a 13:30 hores.

Organigrama:

Serveis Comunitaris

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 102 / Ext 106
 • Correu electrònic: serveis-comunitaris@andratx.cat

Gracce Carolina Bolaños - Regidora delegada de l'Àrea de Serveis Comunitaris

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 109
 • Correu electrònic: gcbolanos@andratx.cat

Tomeu Bosch - Regidor delegat de l'Àrea de Transports Públics i Servei de Taxi

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 249
 • Correu electrònic: tbosch@andratx.cat

Antoni Bordoy - Regidor delegat de l'Àrea de Mercats i Fires

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 117
 • Correu electrònic: abordoy@andratx.cat