Agenda institucional

26-Maig-2022
PLE

És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per el batle i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral.

27-Maig-2022
JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal.

03-Juny-2022
JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal.

10-Juny-2022
JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal.

17-Juny-2022
JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Gobierno Local es un órgano colegiado de carácter municipal.

24-Juny-2022
JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal.